هزينه چاپ مقاله در مجله علمي پژوهشي اساس

بنا بر تصميم هيات مديره انجمن مهندسين عمران و به م........

منبع خبر انجمن مهندسين عمران ايران

1393/06/12 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  چهارمين همايش بين المللي پل

http://4ibc.aut.ac.ir........

منبع خبر آموزش

1393/02/15 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  تربيت كارشناس HSE با صدور گواهينامه بين المللي

........

منبع خبر آموزش

1393/01/30 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  شركت تعدادي از اعضاي انجمن مهندسين عمران ايران در همايش مديريت ساخت و پروژه گرگان

........

منبع خبر آموزش

1393/01/30 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  برگزاري دوره هاي آموزشي مشترك با دانشگاه صنعتي اميركبير جهت تمديد و ارتقاي پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي

........

منبع خبر آموزش

1393/01/20 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  دوره آموزشي اولين نرم افزار ملي طراحي سازه هاي بتني بر اساس مبحث نهم مقررات ملي ساختمان و با تاكيد بر ويرايش جديد مبحث نهم

برگزاري دوره آموزشي 15و16 اسفند92، ساختمان ابونصر ........

منبع خبر آموزش

1392/12/11 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  برگزاري دوره آموزشي تمديد و ارتقاي پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي-مباني گودبرداري، ژئوتكنيك و سازه هاي نگهبان

برگزاري دوره آموزشي تمديد و ارتقاي پايه پروانه اشت........

منبع خبر آموزش

1392/12/11 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  برگزاري دوره آموزشي تمديد و ارتقاي پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي،قالب بندي و قالب برداري

برگزاري دوره آموزشي تمديد و ارتقاي پايه پروانه اشت........

منبع خبر آموزش

1392/12/11 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  برگزاري دوره آموزشي ارتقاي پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي با همكاري دانشگاه صنعتي اميركبير

تلفن تماس: 64545496- www.azad.aut.ac.ir........

منبع خبر آموزش

1392/11/14 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  برگزاري دوره هاي آموزشي

-سيستم هاي مقاوم فلزي و بتني منطبق بر ويرايش 92 مب........

منبع خبر آموزش

1392/11/06 تاريخ خبر

 

---------------------------------------


   
   
All Right Reserved 2005