چهارمين همايش بين المللي پل

http://4ibc.aut.ac.ir........

منبع خبر آموزش

1393/02/15 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  تربيت كارشناس HSE با صدور گواهينامه بين المللي

........

منبع خبر آموزش

1393/01/30 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  شركت تعدادي از اعضاي انجمن مهندسين عمران ايران در همايش مديريت ساخت و پروژه گرگان

........

منبع خبر آموزش

1393/01/30 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  برگزاري دوره هاي آموزشي مشترك با دانشگاه صنعتي اميركبير جهت تمديد و ارتقاي پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي

........

منبع خبر آموزش

1393/01/20 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  دوره آموزشي اولين نرم افزار ملي طراحي سازه هاي بتني بر اساس مبحث نهم مقررات ملي ساختمان و با تاكيد بر ويرايش جديد مبحث نهم

برگزاري دوره آموزشي 15و16 اسفند92، ساختمان ابونصر ........

منبع خبر آموزش

1392/12/11 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  برگزاري دوره آموزشي تمديد و ارتقاي پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي-مباني گودبرداري، ژئوتكنيك و سازه هاي نگهبان

برگزاري دوره آموزشي تمديد و ارتقاي پايه پروانه اشت........

منبع خبر آموزش

1392/12/11 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  برگزاري دوره آموزشي تمديد و ارتقاي پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي،قالب بندي و قالب برداري

برگزاري دوره آموزشي تمديد و ارتقاي پايه پروانه اشت........

منبع خبر آموزش

1392/12/11 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  برگزاري دوره آموزشي ارتقاي پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي با همكاري دانشگاه صنعتي اميركبير

تلفن تماس: 64545496- www.azad.aut.ac.ir........

منبع خبر آموزش

1392/11/14 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  برگزاري دوره هاي آموزشي

-سيستم هاي مقاوم فلزي و بتني منطبق بر ويرايش 92 مب........

منبع خبر آموزش

1392/11/06 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون مباني مهندسي حرفه اي (Fundamental of Engineering) (بخش اول آزمون PE) سال 1393

به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شرکت در آزمون مباني ........

منبع خبر سازمان سنجش آموزش كشور

1392/11/02 تاريخ خبر

 

---------------------------------------


   
   
All Right Reserved 2005