هفدهمين کنگره ملي خوردگي

انجمن خوردگي ايران با همکاري دانشگاه صنعتي اميرکبي........

منبع خبر انجمن خوردگي ايران

1395/08/26 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  اولين همايش سراسري مباحث کليدي در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي ايران

........

منبع خبر آموزش انجمن مهندسين عمران ايران

1395/02/04 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  دومين کنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسي عمران، معماري، برق و مکانيک ايران

www.CAEM.ir........

منبع خبر آموزش

1394/07/27 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  پنجمين نمايشگاه بزرگ راه و شهرسازي و صنايع وابسته

........

منبع خبر آموزش انجمن مهندسين عمران ايران

1394/07/12 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  هزينه چاپ مقاله در مجله علمي پژوهشي اساس

بنا بر تصميم هيات مديره انجمن مهندسين عمران و به م........

منبع خبر انجمن مهندسين عمران ايران

1394/06/12 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  چهارمين همايش بين المللي پل

http://4ibc.aut.ac.ir........

منبع خبر آموزش

1393/02/15 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  تربيت كارشناس HSE با صدور گواهينامه بين المللي

........

منبع خبر آموزش

1393/01/30 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  شركت تعدادي از اعضاي انجمن مهندسين عمران ايران در همايش مديريت ساخت و پروژه گرگان

........

منبع خبر آموزش

1393/01/30 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  برگزاري دوره هاي آموزشي مشترك با دانشگاه صنعتي اميركبير جهت تمديد و ارتقاي پايه پروانه اشتغال بكار مهندسي

........

منبع خبر آموزش

1393/01/20 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  دوره آموزشي اولين نرم افزار ملي طراحي سازه هاي بتني بر اساس مبحث نهم مقررات ملي ساختمان و با تاكيد بر ويرايش جديد مبحث نهم

برگزاري دوره آموزشي 15و16 اسفند92، ساختمان ابونصر ........

منبع خبر آموزش

1392/12/11 تاريخ خبر

 

---------------------------------------


   
   
All Right Reserved 2005