برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي-حرفه اي غيراجباري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در ارديبهشت ماه 1396

بازگشت به نامه شماره 41925/95/110 مورخه 5/11/95 ري........

منبع خبر آموزش انجمن مهندسين عمران ايران

1396/01/21 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي-حرفه اي غيراجباري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

موضوع: اعلام برنامه زمان بندي برگزاري دوره هاي تخص........

منبع خبر آموزش انجمن مهندسين عمران ايران

1395/12/10 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  خبرنامه شماره 101 انجمن مهندسين عمران ايران

* بررسي روند خرابي پيش رونده در حادثه آتش سوزي ساخ........

منبع خبر آموزش انجمن مهندسين عمران ايران

1395/11/30 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  هفدهمين کنگره ملي خوردگي

انجمن خوردگي ايران با همکاري دانشگاه صنعتي اميرکبي........

منبع خبر انجمن خوردگي ايران

1395/08/26 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  اولين همايش سراسري مباحث کليدي در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي ايران

........

منبع خبر آموزش انجمن مهندسين عمران ايران

1395/02/04 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  دومين کنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسي عمران، معماري، برق و مکانيک ايران

www.CAEM.ir........

منبع خبر آموزش

1394/07/27 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  پنجمين نمايشگاه بزرگ راه و شهرسازي و صنايع وابسته

........

منبع خبر آموزش انجمن مهندسين عمران ايران

1394/07/12 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  هزينه چاپ مقاله در مجله علمي پژوهشي اساس

بنا بر تصميم هيات مديره انجمن مهندسين عمران و به م........

منبع خبر انجمن مهندسين عمران ايران

1394/06/12 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  چهارمين همايش بين المللي پل

http://4ibc.aut.ac.ir........

منبع خبر آموزش

1393/02/15 تاريخ خبر

 

---------------------------------------

  تربيت كارشناس HSE با صدور گواهينامه بين المللي

........

منبع خبر آموزش

1393/01/30 تاريخ خبر

 

---------------------------------------


   
   
All Right Reserved 2005